*Antep Merkez Kurulu, güvercinlerle çevre kasabalara gönderilmek üzere hazırladığı “açlık bildirisi"; Üç gün içinde imdat ulaştıramazsanız, bu size son selamdır ... "
*Yunanlılardan Yenişehir'i kurtardı.
*Geri çekilen Yunanlılar götürebildikleri malı yanlarına aldılar, halkın namusuna ve malına zarar verdiler.
*Yunanlıların savaştan önceki mevzilerine çekilmesiyle Birinci İnönü Savaşı sona erdi.
*Gece Kütahya önlerinden çekilen Ethem, Gediz yönüne gitti.
*Ankara İstiklal Mahkemesi, Yeni Dünya Gazetesi sahibi Arif Oruç' un sorgusuna devam etti.
*Dışişleri eski bakanlarından Rıfat Bey, Münih'ten Roma'da bulunan Maliye eski Bakanı Cavit Bey'e yazdığı mektupta,” son ümit Ankara'da ... " dedi.

Düzenleyen : Nevin Balta