*Milli Savunma Bakanı Mebusu Fevzi Paşa, oybirliği ile Bakanlar Kurulu Başkanlığı'na seçildi.
*Yeni anayasayı kabul etmeyen Padişahlığa bağlı mebusların tepkisi devam etti.
*Muhaliflerin başını Erzurum Mebusu Celalettin Arif Bey çekmekte.
*Dışişleri Bakanı, Meclis'in gizli oturumunda, İslam ülkelerinde devrim yapmanın Anadolu Türklüğü ‘nün görevi olduğunu söyledi.
*Ali Rıza ve Salih Paşa Hükümetlerinde İçişleri Bakanlığı yapmış olan eski valilerden Ebubekir Hazım Bey, Ankara’ya gelmek üzere İstanbul’dan kaçtı.
*Paris Konferansı başladı. (Türkiye sorunu için de (21 Şubat'ta) Londra'da bir konferans toplanmasını kararlaştıracak).

Düzenleyen: Nevin Balta