Hatice ULUER HÖKELEKLİ/Ankara 

 

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın,  APK Uzmanlarının yaşadığı mağduriyeti gündeme taşıyarak yetkililere seslendi: “APK Uzmanları ile Araştırmacılar arasında 1000 lira maaş farkı var. Bu mağduriyet giderilmelidir.”

Taşkın, söz konusu mağduriyetle ilgili sendikaya gelen talepleri değerlendirdiklerini ve yaşanan mağduriyetin dikkat çekici olduğunu söyleyerek şu ifadelere yer verdi: “2011 yılında 663 Sayılı HKH ile “eşit işe eşit ücret” söylemiyle kamu da yeniden yapılanma süreci başlamıştır. Bu süreçten önce görevden alınanlara APK Uzmanlığı verilirken, 663 Sayılı KHK ile görevden alınanlara Araştırmacı Unvanı verildi. 24.12.2005 tarih ve 26033 sayılı Resmî Gazete’deyayımlanarak yürürlüğe giren 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde bulunan Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlıkları (APK Birimleri) kaldırılarak Strateji Geliştirme Başkanlıkları kuruldu, APK Başkanlığı bünyesinde Daire Başkanına bağlı olarak çalışan APK Uzmanları alakasız birimlere ve işlere dağıtılarak alt seviye görevlerde istihdam edilmiştir. Bu da mali kayıplara neden olmuştur.

İl Müdürlüğü, İl Müdür yardımcılığı, Dire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve daha üst düzeyde görev almış olan APK Uzmanlarının itfaiye onbaşı ve çavuşları ile aynı ek ödemeyi almaları ve APK Uzmanları ile Araştırmacılar arasında 1000 lirayı geçen maaş farkı olması düşündürücüdür.

Araştırmacıların kayıpları ise giderildi. Şöyle ki; 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 02/01/2014 tarihli ve 6514 sayılı Kanunun 8’inci maddesiyle eklenen ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9’uncu maddesinde önceki, kadroları için belirlenen ek ödeme miktarı kadar ödenir." hükmü yer almaktadır. 30.01.2014 tarih ve 2014.4820.1506 sayılı 2014/2 nolu genelge ile Araştırmacıların sosyo-ekonomik kayıpları önceki kadrolarına eşitlenerek giderilmiştir.

Sağlık Bakanlığı 663 Sayılı KHK’dan geri dönüş yaparak eski sisteme dönmüş ve Kurum Başkanlıkları Genel Müdürlüğe dönüştürülmüş, illerde bulunan Genel Sekreterlikler ile İl Halk Sağlık Müdürlükleri lağvedilmiş, eskiden olduğu gibi İl Sağlık Müdürlükleri yeniden işlevsel hâle getirilmiş ve Sağlık Müdürlükleri ile hastanelerde uzman istihdamı gündeme gelmiş olmasına rağmen APK Uzmanları bir kez daha görmezden gelinmiştir.

Yeni düzenleme ile Sağlık Bakanlığı’nda Daire Başkanlığı seviyesinde görevden alınanlara Kariyer Uzmanlığı olan Sağlık Uzmanlığı unvanı verilerek maaş ve ek ödemelerinde kayıp yaşanmaması sağlanmıştır.

Anadolu Sağlık Sen olarak, benzer görevde bulunan APK Uzmanlarının aynı haklardan yararlandırılarak mağduriyetlerinin giderilmesini istiyoruz. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu revize edilirken APK Uzmanlarının mağduriyetini giderecek lehte bir düzenlemenin beklendiğini ve böyle bir düzenlemenin Anayasa’nın eşitlik ilkesi gereğince dikkate alınmasını talep ediyoruz.”