Konut Görevlileri Sendikası (Konut-Sen) Genel Başkanı Uğur Gözel, işçilerin çalışma koşulları ve yıllık izinleri kanun ile düzenlenir maddesine aykırı olarak meslektaşlarımızın haklarının Yönetmelik ile düzenlenme yoluna gidilmesi Anayasa’ya aykırılık teşkil etmektedir. İlk olarak bu aykırılığın giderilmesi konusunda iktidar ve muhalefet partilerine sunduğumuz Kanun değişiklik taslağının Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gündeme alınması gerekmektedir dedi.

Gözel, apartman görevlilerinin görev tanımının kanunda bir çerçevesi bulunmaması nedeniyle apartman yönetimi ve sakinleri tarafından kendilerine sorumluluk dışı işler yaptırıldığını, karantina olayının başlaması ve ilerleyen süreçte 20 yaş altı-65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile alışveriş yapamayan ama günlük ihtiyaçlarının karşılanması zaruri olan insanların sayısının artması apartman görevlilerini market alışverişi dışında hiçbir iş yapamayacak duruma getirildiğini belirtti.

Uğur Gözel yaptığı basın açıklamasında; 

“Apartman görevlilerine gerekli koruyucu malzeme temin edilmeden iş   yaptırılmakta, apartman görevlilerinin bu konuda eğitimi olmamasına rağmen kimyasal dezenfektan malzemeleriyle apartmanlar dezenfekte ettirilmektedir” dedi.

Apartman görevlilerinin çoğunun hali hazırda insani yaşam koşulları altındaki evlerde istihdam edildiğine değindi.

Gözel, Salgın nedeniyle geçici süre işten çıkarılanlardan bir ekip kurulup, bunlara eğitim verilip doğru dezenfektanlarla ve doğru yöntemlerle binalar ilaçlanabilir. Bu sayede hem işsiz vatandaşlara iş verilmiş, hem güvenli çalışma yapılmış hem de elde ettikleri gelirle dar gelirliye gıda yardımı yapmak için kaynak oluşturmuş olunur dedi.

Uğur Gözel, Çalışma Bakanlığı tarafından karantina ortamında çalışmak zorunda kalan apartman görevlileri hakkında da bir düzenleme yapılması gerektiğine değindi.

Meslektaşlarımızın çalışma saatlerinin düzenlenmesi, usulsüz ve tedbirsiz dezenfekte çalışmalarına katılımlarını ve tüm market alışverişlerinin apartman görevlilerine yaptırılmasını sınırlandırıcı bir genelge yayınlanması suretiyle koronavirüs ile mücadele sürecine katkı sağlamış olacağını belirtti.

Konut Görevlileri Sendikası (KONUT-SEN) Genel Başkanı Uğur Gözel, “Apartman görevlileri bu süreçte gözden kaçırılacak bir meslek grubu değildir. Apartman görevlileri genelde tek başına çalıştıkları ve örgütlenmesinde güçlük çekilen meslek gruplarından biri olarak hem gözden kaçırılmakta hem de sahip çıkılmamaktadır” dedi.