EYUDER/ULEDEF GENEL BAŞKANI Dr.ADEM ÇİLEK ANKARA ULUSLARARASI BATI KARADENİZ BİRLİĞİ KÜLTÜR SOFRASINA KONUK OLDU:

Bartın, Bolu, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak İllerinin Ankara’da faaliyet gösteren İl Dernekleri tarafından kurulan, Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği Platformunun Kültür Sofrası olarak adlandırılan, haftalık Yönetim Kurulu toplantısında, “Bölgemizin Kalkınmada hak ettiği yeri alması adına; Eğitim ve Beşeri gücün, yani yetişmiş insan gücünün önemi” Gündemi ile konuk olan EYUDER ve ULEDEF Genel Başkanı Birliğin ve Bölgenin Gönül Dostu Dr. Adem ÇİLEK beyefendi Video konferans yöntemi ile ağırlandı.

Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği Platformu haftalık Yönetim Kurulu toplantısının bu haftaki konuğu eğitimci kişiliği ile bilinen, emek ve kalitesi ile gönüllerde kendine has bir yer bulmuş olan, vatan ve millet sevgisi ile donanmış, Milli Eğitim Bakanlığı danışmanlığı görevinde de bulunmuş Dr. Adem ÇİLEK oldu. 81 il ve ilçede teşkilatlanması tamamlamış ULEDEF (Ulusal Eğitim Dernekleri Federasyonu) Genel Başkanlığı yanı sıra, Eğitim alanında her yıl uluslararası düzeyde yapılan EYFOR (Eğitim Yönetimi Forumu) Düzenleme Kurulu Başkanlığı ve 1999 Yılında kendisi tarafından kurulan EYUDER(Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği)in Kurucu Genel Başkanlığını yürütmekte olan ÇİLEK, halen Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.

Toplantının organizasyonunu ve moderatörlüğünü de üstlenen Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği Genel Başkan Yardımcısı ve Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Sn. Hasan KAYA, “Doğduğu ve Doyduğu topraklara hizmet etmek, insanın insanlığa duyduğu saygının bir tezahürüdür. Ülkemizin ve milletimizin hizmetkarıyız. Devlet millet kaynaşması adına, Devletimizin söküklerini dikmek için çıktığımız kutlu yolculukta çok ileri aşamaları geçiyoruz” diyerek başlangıç yaptığı, toplantının gündemini arz ettikten sonra, Birliğin amaç, misyon, vizyon ve stratejilerini anlattı. Gündem Eğitim ve Beşeri Sermayenin önemi gibi can alıcı bir konu olunca, memnuniyetlerini ifade eden KAYA, en büyük katkı katılımdır anlayışı ile yoğun programına rağmen, Yahya Efendinin Muhibbi’ye söylediği NEMELAZIM uyarısını göz ardı etmeden koşan, çabalayan, STK’ların yapısını ve ruhunu çok iyi bilen, Sayın ÇİLEK’e programa gösterdiği teveccühleri nedeni ile özel şükranlarını iletti. KAYA, Ziya GÖKALP’in “Bu topraklardan aldığımızı bu topraklara geri vermemiz lazım” sözünü hatırlatarak, Birlik olarak Proje esaslı bakışlarından taviz vermediklerini, Başkentte Bölge adına seslerinin gür çıkması için Lobi faaliyetleri yürüttüklerini, temel hedeflerinin Medeniyet kodlarımıza uygun bir Paradigma sağlamak olduğunu, beklenenden çok ilerde bir noktada samimiyet ve samimi niyet ile gönüllere girmeyi başardıklarını belirtti. Bunun yanında Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Yusuf Ziya SELÇUK beyefendiyi çok samimi bulduklarını, Eğitim alanında stratejik bakışına son derece inandıklarını vurgulayarak, kendisi ile Birlik olarak bir araya gelme taleplerini Sn. Adem ÇİLEK Beye iletti. KAYA, Birlik olarak çok gayret gösterdiklerini ve üst düzeyde ses getirecek ehliyet, liyakat ve inanca sahip bir insan altyapısı oluşturduklarını belirtti ve bu fitili ateşleyen, ilk kıvılcımı yakan Birlik Dönem Başkanı Sayın Tuncay GENCER’e açılış konuşması için mikrofonu uzattı.

Tuncay GENCER konuşmasına Korona ve benzeri her türlü musibet ve bela ile mücadelede Birlik olarak Devletimizin ve Milletimizin her daim yanında olduklarını vurgulayarak başladı. STK ların seçilmiş yöneticilerden müteşekkil, gönüllülük esasına dayalı manevi yönü daha ağır basan Kamu teşekkülleri olduğunu belirten GENCER, Proje odaklı STK lara üst düzeyde teveccüh gösterildiğini, bugüne kadar projeleri ile ve lobicilik anlamında Bakan, Bakan Yardımcısı ve Genel Müdür düzeyinde sayısız üst düzey ziyaret yaptıklarını, Bölgede yer alan tüm iller ile tek yürek ve bir aile olduklarını, yapılan özverili çalışmalar olmadan başarı yakalanamayacağını, öncelikle nitelikli bir insan altyapısı oluşturduklarını söyledi. GENCER, Bölgemiz insanlarının Vatanına, Devletine ve Milletine çok bağlı, okumuş, inançlı, ehliyetli ve liyakatlı olmasına rağmen üst düzey temsil anlamında yeterince hak ettiği yeri bulamadığını, Sn.Adem ÇİLEK Beyin devlet, millet kaynaşmasında katalizör görevi gören STK ları yakından tanımasının ve bir çok STK da üst düzey görev almasının, aynı dili konuşma anlamında çok önemli bir kazanım olduğunu, Sn.Adem ÇİLEK gibi bölgemizden çıkarak, kendini iyi yetiştirmiş öz değerlerin geleceğe güvenle bakmak adına kendilerini umutlandırdığını belirterek teveccühlerinden dolayı özel olarak teşekkürlerini iletti.

Bölgemizden yetişen bir değer olan Sn. Adem ÇİLEK Bey’in yaklaşık olarak yarım saat süren sunumu, katılımcılar tarafından pürdikkat bir şekilde takip edildi. Birçok STK da Başkanlık yapan, teşkilatlanma ve eğitim anlamında, topluma yapılan gönüllü hizmetlerin adeta bulaşıcı bir hastalık gibi olduğunu belirten ÇİLEK, tarihimizde ve medeniyet kodlarımızda vakıf ve cemiyet kültürü ile çok iyi işler başarıldığını, bu manada STK ların çok önemli işlevsel rollerinin olduğunu, devletimizinde STK ları daha çok desteklemesi gerektiğini ifade etti. Prof.Dr.Ziya SELÇUK ile çalışmanın çok ayrı bir keyfi olduğunu, Bakanlık olarak onun liderliğinde oluşturulan vizyon ve ulaşılabilir stratejik hedeflerin kendisini çok umutlandırdığını, kendimize inandığımız zaman bu toprakların, ecdadımızın yakaladığı çizgiye ulaşabileceğini, bununda temel anahtarının insan faktörü yani Beşeri Sermaye olduğunu ifade eden ÇİLEK, esasında çözümü uzaklarda aramaya gerek olmadığını, medeniyet köklerimizle dijital çağa uyum sağlamamızın yeterli olacağını, yenilenenlerin asla yenilmeyeceğini ifade etti. Önceden de takip ettiği ve tanıdığı Ankara Uluslararası Batıkaradeniz Birliğine inandığını, “Birlikte rahmet, ayrılıkta azap” olduğunu, Milli Eğitim Bakanımız ile randevu talebi dahil, her türlü proje bazlı faaliyette, Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliğinin pazara kadar değil, mezara kadar yanında olmaya çalışacağını kendine has nezaket dolu üslubu ile ifade etti.

Birlik Dönem Başkanı Sn Tuncay GENÇER, Ankara Sinop İli ve İlçeleri Derneği Başkan Vekili Sn Burhan AKDOĞAN, Ankara Çankırılılar Derneği Başkanı Sn Aydın ÖKSÜZ ve Başkan Yardımcısı Hasan KAYA, Ankara Kastamonu ve Yöresi dayanışma Derneği Başkan V. Sn.Kamil GÖKÇEOĞLU, Ankara Karabüklüler Derneği Başkanı Sn Muzaffer DERELİ ve Yardımcısı Cevat YILDIRIM, Başkent Zonguldaklılar Derneği Başkan V. Yaşar OKUR, Ankara Bolulular Derneği Başkanı Sn İsa GÖKMENOĞLU ve Kurucu Başkan Mustafa AYDINALP, Bolu Sürdürülebilir Kalkınma Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet BİLGİN Beyefendilerin söz aldığı, toplantıda STK temsilcilerimiz, dünyadaki bütün mazlumların bizim üzerimizde hakkı olduğunu vurgulayarak, bu mazlumların beklediği TÜRK adaletinin er yada geç Dünyada hakim olacağını belirttiler.

Yapılan konuşmalarda, Cumhurbaşkanımız düzeyinde ve Devletimizin en üst düzey bürokratları nezdinde bölgemize ait birçok projenin, en yüksek azim ve kararlılıkla seslendirilmesine rağmen gerçekleşme oranının daha yüksek olması gerektiği vurgulandı.

İnteraktif bir ortamda soru, cevap şeklinde devam eden toplantıda tek tek söz alan Başkanlar, Bölgemizin yatırımlar anlamında istenilen düzeye çekilebilmesi adına, taş üstüne taş koyan herkesin bu toprakların kadirşinas ve vefalı yapısından gereken DUA ları alacağını vurguladılar. Ayrıca Başkanlar tarafından Bölge insanının samimi, Devletçi ve Milliyetçi bir yapıya sahip olmasına rağmen, hep ikinci planda kaldığı ve devlet kademelerinde yer verilmediği belirtildi.

Her zamanki gibi, toparlayıcı olarak son sözün verildiği, Birliğin Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olan Mustafa AYDINALP, Sn. Adem ÇİLEK Beyefendiye vizyoner bakışları nedeni ile şükranlarını iletti. Toplantıda bugüne kadar gelinen nokta ile kendini iyi bilen bir yapı oluşturduklarını, artık sesi dinlenen ve üst makamlar tarafından görüşlerine kayda değer şekilde önem verilen, milletin gönlünde yer almayı başarmış olan, bugüne kadar çaldığı hiçbir kapıdan geri çevrilmeyen Türkiye’de bir ilki başardıklarını, Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliğinin bölgesel gücü sayesinde büyük projeler ile var olmasının gerekliliğini vurgulayan AYDINALP, Bölgesel sorunların bölgesel güç ile çözülebileceği ve Ecdadımızın yaptığı gibi, Resme büyük bakarak dünyadaki bütün mazlumlara el uzatılması adına, Birlik taleplerinin Cumhurbaşkanlığı dahil üst makamlar nezdinde de temsil edilmesi için farkındalık oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Ankara Batı Karadeniz Birliği video-konferans toplantısı, Dünya’ya yayılan ve Cumhurbaşkanımızın da sıkça kullandığı, adeta bir klasik haline gelen bölgemize ait Çankırı Ahi-Yâren selamı ile kapatıldı.