Hatice ULUER HÖKELEKLİ/Ankara 

 

 

Af teklifi hakkında değerlendirmelerde bulunan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu şunları söyledi:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama dönemi için açıldı. Milletimize hayırlı olsun. Gündemde bir af kanunu var. Adı af değil, infaz indirimi. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin yerleşik kararlarına göre genel ve soyut bir düzenleme getirdiğinden af kabul ediliyor.

Şu anda cezaevlerinde 250.000 civarında tutuklu ve hükümlü var. Af kanununun istisna tuttuğu suçlar çıkarılınca, 163.000 kişinin bundan yararlanacağı hesaplanıyor. Fakat Anayasa Mahkemesi, istisna tutulan suçlardan bazılarını istisna kapsamından çıkaran iptal kararları verirse bu sayı artacak.  Daha önce böyle oldu.

Af kanununun getirdiği ceza indirimi beş yıl. Beş yıl düşüldükten sonra geriye yatacak cezası kalmayan hükümlü salıverilecek. Yatarı kalırsa, kalanı çekecek.  Tutuklular da bundan yararlanacak.

Kapsama giren suçların içinde uyuşturucu satıcılığı ve mafya tipi silahlı örgüt kuruculuğu ve üyeliği de var. Burada şu hususu önemle belirtmek istiyorum: Okul önlerinde, sokaklarda,  çocuklarımıza uyuşturucu satan, şeker diye zehir veren torbacıların aldığı ortalama ceza beş yıldır.

Af Kanunu kabul edilirse bu torbacıların tamamına yakını dışarı çıkacak. Bu sayı 50.000.

Bu torbacıların sattıkları uyuşturucunun geliri dolaylı yollardan PKK’ya ulaşıyor. PKK dünyanın en büyük uyuşturucu çetelerinden biri. Yıllık uyuşturucu geliri 1,5 milyar $. Yani af kanunu dolaylı olarak PKK’ya da yarayacak.

Ayrıca terör örgütü sınıfına girmeyen silahlı örgütlerin kurucu ve üyeleri de çoğunlukla tahliye edilecek.

Yüce Meclisimizin bütün bunları dikkate almasını, polisimizin yargımızın emeklerini düşünmesini diliyorum.”