nkebabci @ soninternethaber.com

Hani birileri “Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Millet, Tek Devlet” dediğinde siz bunun Türk Milleti olduğunu sanırken…

Rabia olduğu açıklanmıştı ya…

İşte bu yüzden bir türlü anlaşılamayan millet kavramını…

Bir de arabalar üzerinden anlatalım istedim ki…

Belki toplumdaki araba sevdası nedeniyle çok daha kolay anlaşılabilir.

Tabi iş gelip arabaya dayandığı için…

Sakın amacımın otomobilleri anlatmak, markalar hakkında bilgi vermek olduğu düşünülmesin.

Burada önemli olan…

Otomobiller üzerinden yola çıkarak ulus kimliğin ne olup, ne olmadığı konusuna birazcık olsun açıklık kazandırmak…

Hani bizde Türkiyeli…

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı gibi kavramlar ısrarla Türk milleti yerine konulmaya, yerleştirilmeye çalışılıyor ya o yüzden…

Sahi aklıma geldi…

Otomobillerden bahsederken…

Neden?

Almanyalı…

Amerikalı…

İtalyalı…

Rusyalı…

İsveçli falan demiyoruz da.

Alman.

Amerikan.

İtalyan.

Rus.

İsveç falan diyoruz.

Ne fark var?

İsterseniz konuya geçtiğimiz yıllarda izlediğimiz bir otomobil reklamı üzerinden giderek biraz daha açıklık getirelim…

Ne dersiniz?

İlgili reklamda bir ülkenin otomobili var…

Ve işin ilginci…

Reklamda oynayan sanatçı bile aynı ülkeden.

Peki, ilgili sanatçı otomobilin sağlamlığını vurgulamak için ne demişti…

“O yolda kalmaz…”

“Çünkü o bir Alman.”

Peki, neden Almanyalı değil de Alman…

Arasında ne fark var?

Şu fark…

O otomobil için…

Almanyalı denildiğinde sadece üretildiği yer ifade edilmektedir.

Hatta…

Soruları devam ettirdiğinizde...

Yani neresinden sorusunu sorduğunuzda…

O otomobilin yapıldığı…

İl…

Kasaba…

Hatta köye kadar ulaşabilirsiniz de…

Ama bu hiç bir zaman, ortak kimliği, değeri ifade eden bir kavram olmayacaktır…

Ama

Alman denildiğinde anlıyorsunuz ki…

O otomobil…

Yüksek Alman sanayisinin…

Teknolojisinin…

Biliminin…

İşçiliğinin…

Sermayesinin…

Kısacası…

Alman Milleti´nin ortak ürünüdür.

Demem o ki…

Türkiyelilik ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı, her ikisi de bir anlamda hemşerililiği…

Türk denildiğinde ise …

Ortak kimliğin bir parçası olduğunuzu ifade etmektedir…

Bu kadar açık…