davutzat @ gmail.com

Hem iklimsel hem de bir fıkıh terimi olarak güncel hayatta kullanılan cemre ifadesi, genellikle havaların ısınmasına işaret eder. Hacıların Kurban Bayramı günlerinde şeytan taşlama mekânlarını da ifade etmektedir.  Her iki anlamıyla da olumlu sonuçlar doğurur. Soğuk günlerden sıcaklığa kavuşmanın ve şeytanı kovmaya yönelik tepkisel bir duruşun karşılığıdır. Her kültürde farklı bir değerlendirmesi vardır cemrenin. Fiziksel bir varlık mıdır, biyolojik bir böcek midir, yoksa sembolik soyut bir anlam mı taşır? Pek ayırt edilememekle birlikte bahar müjdecisi olduğu kesindir cemrelerin.

Cemre demek hayata yeniden can gelmesi demektir. Isınan hava, su ve toprakla birlikte tabiatın uyanışıdır. Cemre bir dönüm noktası, yeni bir başlangıç ve davranış değişimidir. Kış gibi inatlaşan soğuğu kırmak için hayatlara cemre gerekir. Asık suratlara can gelmesi, katılaşmış gönüllere ılık rüzgârlar esmesi için cemre yürekler gereklidir. Hayatta hiçbir şey yoktur ki, etkiye maruz kalmasın. Tabiat olaylarına misaldir insan hayatının olayları da. Nasıl ki cemreler doğaya etki yapıyor. İnsan doğasına da etki yapan olumlu ya da olumsuz hadiseler vardır. Cemreden yola çıkarak; olumsuzlukları olumluya, soğuğu sıcağa, somurtkanlığı güler yüze, iletişimsizliği sıcakkanlılığa, duygusuzluğu duyguya, katılığı duygusallığa çevirebilmeli insan. Pek tabiî ki de kötülüğü iyiliğe, sevgisizliği de sevgiye… 

Mevsim ve iklimlerin sosyal, bireysel, genel, özel ve içsel olarak etkilerinin olduğu malumdur. Tabiata bahar gelir de insana gelmez mi hiç? Doğru olan her yenilenme; bir sıcaklık, heyecan ve gayret getirmelidir insana. Ancak kendisini yenilemeyen, içi çürümüş umudunu kaybetmişlere gelmez bahar, düşmez kalplerine cemre. Oysa bir fırsattır böylesi zamanlar. Hayata yeniden şekil vermek, ‘ha gayret’ diyerek silkelenmek için. Öyle ise düzene girme, uyuşukluktan silkelenme, tecrübelerden istifade etme hamlesi olmalı cemre sıcaklığı. Üreten çalışkan insanlar cemrelerin gelişini önemser. Hayatlarına yeni bir ivme katmak isteyenler ısınan havayı fırsata dönüştürür. Sadece tarımla uğraşan çiftçinin özlemi değildir gelmesi ya da düşmesi beklenen bu gizemli sembol.

Diğer yönüyle bir duruşu ifade etmelidir cemreden ilham almak. Şeytanın isteklerine karşı durma, şeytanlaşmış insanlara karşı da taş atabilme duyarlılığıdır. Haksızlığa, kötülüğe, yanlışa ve fitnelere karşı arslan gibi dik durabilme eylemini doğurmalıdır. İster doğayla ilişkilendirilsin, ister hac ibadetiyle anlamlandırılsın istikbale bakan insanın fırsat arama ameliyesi değil midir bu anlar? Hareketlenme zamanı, çiçek açma zamanıdır. Derelerin coşması, havanın içimizi, dışımızı ısıtması, yüreklerin kaynamasıdır. Duygular yükselir cemreyle birlikte. Hayatlara etki yapar ama öyle ama böyle. Cemre içimize düşsün, sevgi çiçekleri büyüsün hayatımızda. İlkeli ve hak duruşumuzla şeytanlar ve onun askeri olmuş insana benzeyen yaratıklar kaçsınlar yanımızdan ve yöremizden…

Yüreğinizdeki cemre sıcaklığının hiç bitmemesi, güzelliklerin sönmemesi ve insanlık ateşinin hiç soğumaması dileğiyle.