drhalise @ soninternethaber.com

 

Şaban ayının 15.gecesi olması münasebetiyle yarın Berat Kandili Berat: beraat, kurtuluş anlamına gelirKuran bu gecede Levhi Mahfuzdan gök esmasına inmiştir Ramazan ayındaki Kadir gecesinde de parça parça olmak üzere yeryüzüne peygamberimize vahyedilmeye başlanmıştır Allah bu gecede " yok mu benden isteyen vereyim " diye kuluna nida ederBu gece er Rahman ve er Rahim olan Allah´ın biz fakir kullarına işte bu esmaları ile çokça merhamet ettiği gecedirBu gecede önümüzdeki yılın nasipleri, rızıkları, doğacak evlatları takdir edilirGündüzünü oruçlu gecesini tesbihli namazlı geçirmek elimizden geldiğince dua namaz ve sabırla istemek efdaldir Her bir rekatinde bir fatihanın ardından on kez İhlas okumak ve yüz rekate tamamlamak dolayısıyle bin İhlas okumuş olmak iyidir der alimler....Herkes gücü ölçüsünde ne yapabilirse artık Halis bir niyetle, gözyaşları içinde istemek, Allah ile konuşmak, Peygamberi yanıbaşında hissetmektir aslolan Rabbim bu geceye ulaşanlardan eyle bizi Hakkıyla seni yâd edenlerden eyle Kalan ömrümüzü giden ömrümüzden hayırlı eyle Hayırlı insanlara yar et yoldaş et biziNamazlı, imanlı, Kuranlı evlatlar nasip etHayırlar, güzellikler, kolaylıklar takdir et bu yılımıza Ya Rabbi Hikmet sahibi olan sensin el Fettah ismi şerifinle aç kapılarımızı Ya RabbiEn Nasîr olan sensin tut elimizden Ya Rabbi Es Selâm olan sensin teslim olanlardan eyle selamete eriştir bizleri Ya Rabbi er Rahim olan sensin acı bize merhamet et Ya Rabbi Ayağımızı dinin üzere sabit kıl Ey kalpleri evirip çeviren Allah´ım kalbimi dinin ve sevgin üzere sabit kılSevdir bize sevdiklerini Sevdir bizi sevdiklerine Ya Rabbi Beratımızı beraatimiz eyle dünya ve ahiret müjdeleriyle  müjdele bizleri Ya Rabbi Dünyamızı ukbâmızın numunesi eyle cennetini bu dünyada da yaşat Bize bizden öncekilere yüklediğin ağır yükleri yükleme Gönderdiğin imtihanlara da sabır ve rıza ver Ya Rabbi " Hasbınallahü ve nimelvekil" ile Vekil tayin ettik seni Vekilimiz sen ol yükümüzü al Ya RabbiBeratimiz beraatimiz olsun inşaallah AminOp.Dr.Halise Babayiğit