hbenek @ soninternethaber.com

HÜKÜMET DÜŞÜRME SANATI

(Hükümet Düşürme Hakkı)

Sadece Demokrasiler de hükümet düşürme sanatı serbesttir, icra edilebilir…. Hatta demokrasi tam bir hükümet düşürme oyunudur, yani muhalefetin hükümeti düşürme hakkı vardır… Nasıl mı? Bu yasal bir haktır, yani hükümeti yasal yoldan düşürmek ancak demokrasilerde mümkündür… O zaman, hükümet kanadının, muhalefetin bizi düşürmeye çalışıyorlar söylemi ne demek olur? Tabiki hükümeti ancak yasal yoldan düşürmek mübah, yasa dışı yollardan düşürmek dini bir terimle ifade edecek olursa günah, yasal bir terimle ifade edeceksek yasak… Hükümet düşürmek hakkı nereden gelir?

Anayasadan, anayasa beş yılda bir seçim öngörmektedir, hükümeti düşürme, yerine yeni hükümet seçme, kurma hakkı vermiştir, bunu da demokratik seçimlerle yaparız… Yani hükümeti düşürme  hakkı ve cabası yasal bir cabadır, bu cabaların sonucu hükümet, hükümet etme meşruiyeti olan çoğunluk tarafından seçilmişligini kaybederse, düşmez bile, efendice kendini muhalefet olarak ilan eder.. Zaten daha öncede muhalefet olduğu için düşmemiş tekrar görevini ifa eder hale gelmiştir… Muhalefet etmek düşmek demek de değildir, o hükümettekilerin hüsnü kuruntusudur… Muhalefet olmamış olsa biz seçimi kimle yaparız, yani devleti bizim adımıza yönetecek olanların seçilme işi, ancak iki veya daha çok parti, aday ile mümkündür… Şimdi bir seçim çalışmaları içindeyiz, diyelim ki, sadece bizim parti ve partinin lideri var, başka bir parti veya lider yok, biz o zaman seçim yapmış olmayız ki… Zorunlu tercih varsa seçim yok demektir, tercih yoksa, seçim yoksa, hükümeti düşürme sanatını icra hakkı yoksa zaten demokrasi de yok demektir… Bize seçerek, oy vererek hükümet etme veya vermeyerek hükümeti görevden alma hakkını demokratik, Anayasal düzen vermektedir… Bu bizim için nimettir, nasıl yani?

Şöyle yani, iyi olduğunu düşündüğümüz partiyi, lideri hükümet etmek üzere bizi temsilen beş yıllığına seçeriz… Diyelim ki beklediğimiz kadar iyi çıkmadı, biz vatandaşlar o zaman onu ilk seçimde görevden alır, ona muhalefet etme görevi veririz… Demokrasiler de, bunun gayet normal bir işleyiş olduğu herkes bilir… Hükümet gittiğin de kıyamet kopmaz, ortalık toz duman olmaz, demokrasilerde benden sonra tufan yoktur… Yasal düzen neyi öngörüyorsa öyle devam eder… Buna da devlette, sistemde devamlılık denir… Bu işleyişi kabul edemeyenler olurmu?

Tabiki olur, hükümet etmek güzeldir, koskoca devletin gücünün önemli bir bölünü, hazinesini kullanmak, bazen bu imkanlardan eşe dosta parsa, rant dağıtma gibi niyetinde olanlara iktidar hoş gelebilir… Onun için demokratik sistemler de hükümet edenlerin, devletin diğer organlarınca ve vatandaşça denetlenmesini öngörülmüştür… Demokrasiler de seçim ne kadar önemliyse, seçilenlerin denetlenmesi de bir o kadar önemlidir, biz seçim işinde başarılıyız, ama denetleme işinde başarısızız gibime geliyor… Bu denetimi kim yapar…

Bu denetimi yine vatandaşlar adına Ülkemizde TBMM Yasama göreviyle, Yargı Yargılama göreviyle, Muhalefet, muhalefet göreviyle, Medya, Sivil Toplum Örgütleri yapar veya yapması beklenir… Bunların yapmaması durumunda vatandaş kendi tepki gösterir, demokrasilerde onun için sokaklar da tepki mitingleri yapmak serbesttir… Tepki hükümet edenlerin yanlış kararlarına olmalıdır, bu yanlış karar kamuoyuna ilan edilir ve tepki gösterilir… Devamla…

Hükümet düşürmenin yasak olduğu sistemler otoriter tek adamcılığa dayanır, örnek mi, K. Kore hükümeti, yasal olarak düşürülmesi yasaktır… Burada hükümetin, yani seçilmemiş, babadan oğula geçen yöneticiye tepkide gösterilmez, gösterilirse isyan sayılır… Demokrasinin tam tersi bir durum vardır, güvenlik kuvvetlerinin demokrasilerde devleti koruma görevi olduğu kadar vatandaşı da koruma görevi vardır… Tek adam rejimlerinde güvenlik kuvvetleri sadece tek adamı ve onun adamlarını korumakla görevli olduğu için olsa gerek, bu tepkileri çok sert bir şekil de bastırırlar… İşte bu bastırmalar da orada yasaya dayanır, ama bu yasa demokrat bir yasa değil, oligark, monark tek adamcı bir yasadır… Son olarak…

 Şimdi hükümetin tepki gösterenlere, hükümeti devirmeye çalışanlara hain gibi, isyancı gibi bakma hakkı demokrasilerde varmıdır? Bunun siyasi söylemlere yansıtılması demokratik sistemlerde abesttir, demokrasinin özümsenememesidir, der, demokratik bir şekil de, yasalara uygun bir biçim de, seçimlerle iyi hükümet düşürme sanatı icrası dilerim… Selam ve Sevgilerimle…

Hüseyin Benek – 19.5.18 – soninternethaber.com