yguldal @ soninternethaber.com

Niçin Nükleer Enerji?

         Gündem Nükleer olunca ben de merak ettim başladım "nedir bu Nükleer enerji?" Diye araştırma yapmaya. Karşıma çıkan sonuçları sizinle paylaşıp sizin de bu konuda bazı şeyleri bilmenizi istedim ve öğrendiklerimi kaleme alıp sizlere aktarmaya karar verdim. Öncelikle Nükleer enerji nedir? Buradan başlayalım isterseniz...

     Nükleer enerji; Atom çekirdeğinin parçalanmasından elde edilen enerji demektir. Yakıt olarak; radyoaktif bir elementten ısı elde edilen enerji türüne nükleer enerji diyebiliriz.

İnsanoğlunun hayatı boyunca kullandığı hemen hemen tüm eşyalar neredeyse tamamına yakını elektrikle çalışmakta çok azı da pil dediğimiz; kimyasal bir tepkime sırasında açığa çıkan erkeyi doğrudan doğruya elektrik erkesine dönüştüren aygıt ile çalışmaktadır.

         Elektrik enerjisi ülkelerin kalkınmasında temel ve kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak öngörülmektedir. Bugün dünya genelinde gelişmiş ve gelişmekte olan birçok devlet nükleer enerji kullanmaktadır. Bugün bu enerji, elektrik üretiminin yanı sıra uzay teknolojisi ve uçak sanayisinde de kullanılabilmektedir. Nükleer enerjinin ülkemize ne gibi bir katkısı olacak?

1-    Çevreye duyarlı enerji kaynağıdır

     Nükleer enerji üretimi; kömür, doğal gaz veya petrol üretimlerine nazaran atmosfere çok daha az sera gazı salmasından dolayı çevreye daha duyarlıdır ve küresel ısınmayı engellemese bile yavaşlatıp etkisini azaltacağı düşünülmektedir.

2-    Elektriğin maliyeti düşecek

         Nükleer enerji santrali ile ucuz elektrik üretip dışa bağımlılığımızı zamanla minimize etmeyi hedefliyoruz. Ülkemiz 2016 rakamlarına göre; dışarıdan aldığı doğalgaz, petrol ve madene 54,6 milyar dolar öderken bu tutarın 44 milyar doları doğalgaz ve petrole ödendiğini çoğu vatandaşımız ne yazık ki bilmiyor. Ama söz açılınca “enerjide bile dışarıya bağımlı bir ülke olduğumuzdan” bahsediyorlar. Hadi yapalım deyince de bu sefer bu cenah birden nasıl oluyorsa başımıza çevreci kesiliyor. Günlerce eylemler yapıyorlar.

3-    Kullanılmış yakıtlar tekrar kullanılabilir

     Nükleer santrallerde kullanılmış yakıt işlendikten sonra faydalı ürünler ayrıştırılarak tekrar yakıt olarak kullanılabilmektedir. Yani yakıtlarımız bir nevi geri dönüşüme gidip yeniden ucuzlayarak istifademize sunulmuş olarak bize geri dönecek. Ayrıca Nükleer enerji diğerlerine göre daha verimlidir.

     Aklıma gelmişken, Akkuyu Nükleer Santralinin yapım maliyeti olan 20 milyar doların tamamını Rusya´nın karşılayacağını burada söylemeden geçmeyelim.

     2023 yılında yapımının tamamlanması beklenilen santralin gücü 4.800 MW olacaktır. Bu santralde üretilen elektrik 500 bin daireyi 60 yıl aydınlatabilecektir.

         Ayrıca projede çalışan Türk şirketler ekonomiye 10 milyar dolara yakın katma değer sağlayacaktır. Bu inşaatta 6.200 Türk çalışırken 1.700 civarında da Rus çalışacaktır.

         Nükleer enerji kullanmamız için elbette birçok sebep veya neden var, ancak bunlardan en önemlilerini de bilmemizde yarar var diye düşünüyorum.

1-    Nükleer enerji hayat kurtarmaktadır: Fosil yakıtlı santraller, sülfür dioksit ve nitrojen dioksit salımı yapar. Bu da solunum yolu hastalıkları sebebiyle ölümlere sebep olur. Fosil yakıtlı santraller yerine nükleer santrallerin kurulmasıyla, 1971-2009 yılları arasında, 1,84 milyon ölümün önüne geçilmiştir. 2013 yılında NASA tarafından yapılan bir araştırmaya göre ise Nükleer Enerjinin dünya genelinde 1,8 milyon kişinin ölümünü önlediği belirlenmiştir.

 

2-    Nükleer enerji CO2 emisyonunu düşürür: Nükleer enerji iklim değişimi koşullarında çevreye başlıca yakıt kaynağımız fosil yakıtlardan daha az zararlıdır. Nükleer enerji iklim değişiminin etkilerini kırmanın ve insan yapımı bir küresel ısınmayı önlemenin de tek yolu olabilir.

     Büyüyen ekonomiler beraberinde enerji talebini ve özellikle elektrik tüketim talep artışını da beraberinde getirmektedir. Ülkemizde elektrik tüketim talebimiz ortalama olarak ekonomimizin büyüme hızından daha fazla gerçekleşmektedir.

     Bu konuda ülkemiz, dünyada Çin´den sonra ikinci, Avrupa´da ise birinci sırada yer almaktadır.

     Nükleer santral mi kömür santrali mi?

     Nükleer santralinden elde edilebilecek elektriği elde edebilmek için bir Nükleer santralden elde edilen elektrik ancak 2 kömür santraliyle üretilebilir. Bunun içinde takriben 800 milyon ton ithal kömüre ihtiyaç var.

     İthal kömürün maliyeti 56 milyar dolar, çevreye salgıladığı karbon miktarıysa 2 milyar ton olacağı hesap edilmektedir.

     Akkuyu Nükleer santral ile Türkiye çevreyle iç içe kendi enerjisini üretebilecek. Ayrıca bu santral çevreye zarar vermeden enerjide dışa bağımlılığı da azaltabilecektir.

     Sonuç olarak nükleer enerji kullanmalı mıyız?

     Hemen hemen bütün insan uğraşları risk taşımaktadır Biz de bu konuda kararlı olup bir karar vermeliyiz. Süleyman Demirel´in TRT´de yer alan bir röportajı elime geçti.

     TRT Arşiv ‘de yer alan görüntülerde; gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demirel´in "Nükleer santral, sadece santral değil. Nükleer teknolojidir. Nasıl ki Türkiye, elektriğin gerisinde kalmışsa Nükleer teknolojinin de gerisinde kalmıştır. Bu teknolojinin şu an 30 sene gerisindeyiz. Nükleer teknolojinin 2000´li yıllarda insanlığa ne vereceği, daha şimdiden düşünülüyor. Çok şey verecektir. Elektriği de teknolojisi de şart. Bence bunları tartışmak bile geride kaldığımızın işaretidir." ifadelerini kullandığını biliyor muydunuz?

     Kalın sağlıcakla…