hbenek @ soninternethaber.com

TÜRKİYE SURİYE İLİŞKİLERİ ((2012 Nisan)) 

Yazı 2012.Nisan 14 de Yayınlanmış Bir Yazı, Öngörüsüne Hayran Olduğum İçin aynen Yayınlıyorum

 İki ülke komşu, bu durumu iki ülkede değiştiremez, gözüküyor. İki ülke aynı dini inancı paylaşıyor toplumlar gömlek değiştirir gibi dinde değiştiremez .Ülkelerin aralarında anlaşması  menfaatine öngörülüyor,biliniyor.

Ama dünyayı tasarlayan güçler buradaki düşmanlıklardan yararlanıyorlar, bunu ben elimde hiçbir veri olmadan görebiliyorsam iki devlet yöneticilerde görmeliler diye düşünüyorum. Bizim dış işleri bakanlığımız sıfır sorun politikasına daha gecen yıl karar vermişti, hepimiz sevinmiştik, emperyalist oyunlara alet olmayacağız diye. Ama birde ne görelim her ülkenin iç işlerine sanki bir dost, bir kardeş gibi değil emperyalist güç gibi müdahale eder olduk. Bu bizim saygınlığımızı artırıyor gibi görünse de emperyal güçlerin şişirmesinden ibaret olduğunu düşünüyorum.

Bu iki ülke anlaşamaz ise bir taraf Suriye dogunun emperyal güçlerine taviz verecek diğer taraf yani Türkiye batının emperyal güçlerine taviz verecek. Savaşırlarsa onlar onlardan silah alacak öbürüde öbürlerinden, hadlerini aşan borçlara girecekler ve onların istediği gibi yer altı ve yer üstü zenginliklerini emperyal güçlerin kullanımına açacaklar. Örnek mi; işte Irak ve Kuveyt, bu durumu göre göre emperyalist çıkarlara hizmet edecek miyiz?

Bu  ülkelerin de çıkarına bir durum değildir, Ortadoğu da yaşayan hiçbir ülkenin ve ulusun çıkarına da değildir. Emperyal güçler para ve alan kazanırken buradaki halklar ölecek, ölüm nedir bilir misin? Bu dünyadaki nimetlerden bir daha yararlanamayacağız demektir. Böyle savaşla fitneyle fesatla şeytanla yaşayanlarında öbür dünyanın nimetlerinden yararlanabileceğini düşünmüyorum.

Bizim bu ülkenin iç ilişlerine diplomatik nezaketleri aşacak her müdahalemiz bu ülkeyi İran Rusya Çin eksenine kaydıracak, Ortadoğu da ise Hizbullah, Suriye İran bir taraf, Arabistan Türkiye, Kuveyt, nispeten de ırak bir taraf olacak Ortadoğu da işler iyice karışacak, bu duruma Şii, Sünni taraflarda imajı verilerek iş alevlendirilecektir Bu tuzağa iki ülke ve diğer Ortadoğulu halklar düşmemelidir. Bu durumların dünyaya yansıması daha önce yaşanan soğuk savaşın tekrar yaşanmaya başlaması olacaktır

. Bu soğuk savaş gerilim demektir, silahlanma demektir, silahlanma ölüm demektir, yoksulluk demektir, insanların enerjisini üretime değil öldürmeye ve didişmeye harcaması demektir. Ne yapalım o zaman tek yol var oda, O zaman barış için çalışalım.

Barış için çalışmamızın gereği ise ortak inancımız olan İslam´ın emridir. Kitabımız kuran bu konuda bizi ALLAHIN lafzı ile uyarmaktadır işte örnekler.

 

Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe (İslam´a) girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır. Bakara-208

 

Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah´a tevekkül et. Çünkü o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Enfâl-61

 

Bu ayet şuan ki durumu daha iyi anlatıyor ve üzerinde düşünülmelidir.

Kendilerine güvenlik (barış) veya korku (savaş) ile ilgili bir haber geldiğinde onu yayarlar. Hâlbuki onu peygambere ve içlerinden yetki sahibi kimselere götürselerdi, elbette bunlardan, onu değerlendirip sonuç (hüküm) çıkarabilecek nitelikte olanları onu anlayıp bilirlerdi. Allah´ın size lütfu ve merhameti olmasaydı, pek azınız hariç, muhakkak şeytana uyardınız. Nisâ-83

Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklamaktadır. Bakara-242

Allah´ın, kendisine Kitab´ı, hükmü (hikmeti) ve peygamberliği verdiği hiçbir insanın, “Allah´ı bırakıp bana kullar olun” demesi düşünülemez. Fakat (şöyle öğüt verir:) “Öğretmekte ve derinlemesine incelemekte olduğunuz Kitap uyarınca rabbânîler (Allah´ın istediği örnek ve dindar kullar) olun.”  Âl-i İmrân-79

Müminlerden iki zümre çarpışırlarsa, onların aralarında hemen barışı kurun! Eğer onlardan biri öteki aleyhine sınır tanımazlık edip saldırırsa, azgınlık edenle, Allah´ın emrine dönünceye kadar savaşın. Eğer vazgeçerse, yine ikisi arasını adalet ve dürüstlükle sulh edin. Kuşkusuz, Allah adalette titiz davrananları sever. Hucurât  9

Şimdi biz inanan iki topluluğun savaşını film izler gibi izliyoruz ve vebalini hiç düşünmeden, ibadetli insanlar, ibadetin imanına vesile olamamışsa, ALLAH korusun şeytanın oyununa gelmişsin demektir. İnancın komşuluğun, insanlığın ne gerektirdiğini bil, ona göre davran, mümin olmak, inançlı olmak, insan olmak barış içinde yaşamayı gerekli görür. Selam ve sevgilerimle….. vatandasfikri.com yazarlarından Fikri Adilin 14.4.2012 Tarihli Yazısını Yorumsuz Aldım

Hüseyin Benek – 14.4.2018 – soninternethaber.com