drhalise @ soninternethaber.com
Ya Ali (kv)...Ya Selâm Ey Şehit!...Bu gün Evet hicretin 40.yılında ramazanın 21.günü yani bu gün  şehit edildi ilmin ta kendisi Hz.Ali EfendimizKadir gecesini aradığımız bu son günlerin kıymeti bu günün cuma olması ve asıl o güzeller güzeli Hz Ali´nin şehâdeti hasebiyle bu günü bu saatleri ne kadar da mübarek kılıyor Ya Rabbi...Sabah namazına giderken hiç acınmadan kılıçlanan bu mübarek zât 3. günün sonunda işte bu gün Rahmeti Rahman´a yürüdü...Peygamber torunları şehit Hasan ile Hüseyin´in babası Hz.Ali de işte onların önüsıra şehit olmuştu...işte tam da bu gün!..O ki peygamberi büyüten Ebu Talibin oğlu Peygamberin amca oğlu ilk çocuk müslüman İLMİN KAPISI´ ydı O... -Daha çocukken iman ettiği için  "KERREM´ALLAHU-VECHE /ALLAH ONUN YÜZÜNÜ AK PAK ETSİN" dendi yıllar boyunca edeben...  -Peygamber Efendimiz hicret esnasında Mekke´deki tüm işlerini Hz.Aliye devrettiği için NEBİ VÂSİSİ idi -Hicret sonrasında NEBİ KARDEŞİ seçildi peygamber tarafından -Hz.Fatıma ile evlendi NÜBUVVET EVİNİN DAMADI oldu -Hz.Hasanın babası idi EBU´L-HASAN denildi -Ve Hasan ve Hüseyinden devam etmesiyle neslin EVLAD-I RESÛLÜN BABASI oldu -"Ey Ehl-i Beyt! şüphesiz ki, Allah sizden her türlü kiri giderip sizi tertemiz kılmak diler " ayetine binaen HAMSE-İ AL-İ ÂBA´ dandı O... -Cihat meydanlarında ALLAH´IN ASLANI, savaşta saldırı anındaki aslana benzerliğiyle HAYDAR idi -LA FETA İLLA ALİ, LA SEYFE İLLA ZÜLFİKÂR ..."Ali gibi yiğit, Zülfikâr gibi kılıç yoktur"  dedi Peygamber Ona... -O; Allah ve Resûlünden, O´nlar da O´ndan razıydı MURTEZA idi -TOPRAĞIN BABASI -EBU´L-TÛRAB da denirdi -Sevenlerinin gönlünde güneş Peygamberimize, AY/KAMER de Hz.Aliye benzetilirdi... -Âl-i İmran sûresinde RESÛLULLAH´IN ENFÜSÜ -Maide sûresinde MÜMİNLERİN VELİSİ denmiştir -İlmin şehri Hz.Muhammed, İLMİN KAPISI ise Hz.Ali´ydi -Kendisini KONUŞAN KURAN/KURAN-I NATIK olarak tarif ederdi Yaa işte Hz Ali idi O...Rabbim selamımızı ilet O´na...Rabbim O´nun talip olduğu ilme biz de talibiz...İlmi talep edene veririm buyuruyorsun talebimizi geri çevirme Ya Rabbi...İlmin kapısının adıyla Hz Alinin adıyla talep ettiğimiz ilmi geri çevirme bizden Ey Alim ve Ey Kadir olan Allahım... Rahmet  ve Selam eyle...Amin Dr.Halise Babayiğit