Oktay, öncelikle Ankara’nın yeniden tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte birbirine entegre olmuş şekilde koordinasyonunun sağlanması ve bu doğrultuda kentin bir finans merkezi haline getirilmesi için çalışacağını dile getirdi.

 “Ankara’nın gelişmesi ve hak ettiği konuma ulaşması için yola çıktık” diyen Oktay, “Kent Konseyi, Ankara Kalesi Vakfı gibi kuruluşların tek merkezden, siyaset üstü bir konumda yönetilip Ankara’nın geleceği ve imaryapılanması ile ilgili karar mekanizmanın kurulması konusunda adımlar atacağız. Ankara’yı turizm, gastronomi, kültür ve sanat merkezi haline getirecek ulusal ve uluslararası altyapı eksiklilerinin tamamlanmasınısağlayacağız. Başkentimizicazibe merkezi yapacak tanıtım çalışmalarının gerçekleştirilmesi için çalışacağız. İlgili özel kuruluşlara teşvik edici destek ve hibe kredilerin ve finans kaynağının sağlaması ile ilgili çalışmalar yürüteceğiz” açıklamasında bulundu.

Seçim sürecinin iyileştirilmesi konusuna da dikkat çeken Sait Tolga Oktay, şunları söyledi: “Bağımsız adayların kendilerinden ekonomik ve örgütsel anlamda çok daha güçlü partilerle eşit ve adil koşullarda rekabet edebilmesini sağlamak için, hukuki ve yasal altyapılarını düzenlemeleri için gerekli her türlü projenin yapılandırılmasını sağlayacağız. Temsilin kalitesi demokrasinin gereklerindendir. Buna katkı sağlayan bağımsız adayların seçimlerde aday olma ve seçilme haklarını kullanmalarını kısmi dahi olsa sekteye uğratan her türlü sebep ortadan kaldırılmalıdır.Bu doğrultuda demokrasinin yerleşmesi ve gelişmesi için TBMM’de çalışmaları hızlandıracağız.”

 “Türkiye’nin imzaladığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ülkelerin seçim sistemlerini daha özgürlükçü hale getirmelerinin gerekliliğine vurgu yapar. AİHS’de‘Yüksek Sözleşmeci Taraflar, yasama organının seçilmesinde halkın kanaatlerininözgürce açıklanmasını sağlayacak şartlar içinde, makul aralıklarla, gizli oyla serbest seçimler yapmayı taahhüt ederler’ denilmektedir. Bu hüküm, seçme ve seçilme haklarını kullanırken tüm vatandaşlara eşit davranılmasını gerektiğini ifade eder. Ne yazık ki pratikte bu maddelerin hiçbiri uygulanmamakta ve seçilme hakkında adaletsiz ve eşitsizlik ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de, demokrasi kültürünün sağlaması için her türlü çalışmaların takipçisi olacağım.”