GIDALARIN VE SUYUN KONTROLÜNDEN DİNİN DEĞİŞİMİNE: TOPLUMSAL DEĞİŞİMİN ANALİZİ

**Haber Analizi: Dosteli Medya**

**Gıdaların, havanın, suyun, tohumun, tarihin, siyasetin, eğitimin, adaletin genetiğini bozanlar elbet inanç sistemini rahat bırakmadılar.** Karşılarında akledebilir, sorgulayan muvahhid bir millet görmek istemediler.

**Toplumun din algısını öyle bozdular, öyle uyduruk bir din anlayışı empoze ettiler ki, tevhid dini İslam gitti, yerine ucube, hurafe ve bidat dolu bir inanç sistemi getirildi.**

Bu haber analizinde, Dosteli Medya olarak, son yıllarda yaşanan ve çeşitli alanlarda meydana gelen değişikliklerin, toplumun inanç sistemine olan etkilerini mercek altına alıyoruz.

**Gıdalar ve Doğa Üzerinde Kontrol**
Gıdalar, hava, su ve tohum gibi temel doğal kaynakların kontrol altına alınması ve genetiklerinin bozulması, toplumun genel sağlığını ve refahını olumsuz etkilemektedir. Bu süreç, halkın doğal yaşam döngülerinden koparılmasına ve daha fazla bağımlı hale gelmesine neden olmaktadır.

**Tarih ve Siyaset Üzerindeki Oynaklık**
Tarihin yeniden yazılması ve siyasi manipülasyonlar, toplumun geçmişine ve kimliğine olan bağlılığını zedelemektedir. Eğitim ve adalet sistemlerinin genetiğinin bozulması ise, adalet ve eşitlik kavramlarının içinin boşaltılmasına yol açmaktadır.

**Dini İnançların Değiştirilmesi**
Bu süreçlerin yanı sıra, toplumun dini inançlarının da hedef alındığını görüyoruz. Tevhid dini olan İslam'ın yerine, hurafe ve bidat dolu bir inanç sistemi empoze edilmektedir. Bu durum, toplumun dini algısının bozulmasına ve sahte bir din anlayışının yayılmasına sebep olmaktadır.

**Sonuç ve Değerlendirme**
Toplumun karşısında, akledebilir ve sorgulayan bir millet görmek istemeyen güçler, bu çok yönlü saldırılarla toplumun köklerini zayıflatmayı amaçlamaktadır. Dosteli Medya olarak, bu analizimizle, bu süreçlerin farkında olunmasının ve toplumsal bilinçlenmenin önemini vurguluyoruz.