Hatice ULUER HÖKELEKLİ/Ankara 

 

​                                                                                      

 

 

Anadolu Sağlık Sen Diyarbakır İl Temsilcisi Mehmet İhsan Acun, döner sermaye dağıtımında yaşanan adaletsizliklerin giderilmesi için basın açıklaması yaptı.

Döner sermaye dağıtımında yaşanan adaletsizliklerin çalışanlarıncanına tak ettiğini ve bu durumun yetkililer tarafından dikkate alınması gerektiğini belirten Acun, Genel İdari Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler sınıfında çalışanların döner sermayeden yararlanamadıklarını ifade etti.

M. İhsan Acun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Döner sermaye dağıtımıyla ilgili uygulama yönetmeliği bugüne kadar birçok kez değişmesine rağmen yanlışlıklar, eksiklikler ve adaletsizlikler giderilememiştir.

Bir hastane de bir ay boyunca hiç izin kullanmadan çalışan bir çalışan döner sermayeden 30 lira pay alıyorsa burada ciddi bir adaletsizlik var demektir. Böyle bir adaletsizliği hangi vicdan kabul edebilir? Bir hastane de 550 bin lira net döner sermaye dağıtımı yapılıyor; bunun 350 bin lirası 90 hekime, 200 bin lirası da 700 sağlık çalışanına dağıtılıyorsa burada adaletten söz edilemez. 30-40 lira döner sermaye alan bir çalışan nasıl verimli olabilir? Nasıl özverili bir şekilde çalışabilir? Moral ve motivasyonu hangi seviyede olur? Performansı üst düzeyde olabilir mi? Güler yüzlü, mutlu, huzurlu ve geleceğindenemin olarak görev yapabilir mi? Bu nedenlerden dolayı yüzlerce çalışan geliri aşırı düşük olan hastanesinden ayrılmayı talep etmekte ve tayin istemektedir. Ancak adamı olanlar yer değiştirebilmektedir. Geriye kalanlar motivasyonsuz ve mutsuz bir şekilde çalışmaktadır.

Sağlık Uygulama Tebliğinde Belirtilen fiyatlar 10-15 yıldan beri değişmemiştir.  Hastanelerin geliri de pek değişmemiş. Ancak giderler giderek artmıştır. Bu nedenle Döner Sermaye sisteminde dağıtılan Sabit ve Ek döner Sermayenin toplam tutarı değişmemektedir. Uzun bir zamandan beri bu husus devam etmektedir. 4-5 yıl önce 700-800 lira döner sermaye alan bir çalışan bugün 50-100 TL Ek döner sermaye alıyorsa bu duruma acil bir şekilde müdahale edilmesi gerekir.

Bir hekim 4-5 yıl önce 8-9 bin TL döner sermaye alıyorken şuanda 3-4 Bin TL almaktadır. Bu nedenle mevcut durumdan sağlık çalışanları ve hekimlerin memnun olmadığı açıktır.  

Bakanlığımız yapmış olduğu hesaplamalarda tavan miktarları bazalmaktadır ancak şu anda tavandan döner sermaye dağıtabilen hastane hemen hemen kalmamıştır.

Daha önce bir miktar dahi olsa Döner Sermaye alan Genel İdare Hizmetleri Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanları döner sermaye miktarının az olmasından dolayı şu anda döner sermayeden hiç yararlanmamaktadır.

Daha önce döner sermayeler iyi olduğundan çalışanlar izin almayı pek fazla düşünmüyordu. Ama döner sermayeler düştüğünden dolayı artık izin talep eden çalışan sayısı da artmış durumda, bu husus az sayıda çalışan ile yoğun şekilde hizmet veren hastane yönetimlerini de olumsuz şekilde etkilemektedir.

Bu hususların ivedilikle gündeme alınması gerektiğini düşünüyor ve yetkililerin acil bir şekilde bu talepleri göz önünde bulundurarak gerekli düzenlemeleri yapmasını umut ediyoruz.”