hilalyildirimhan61 @ gmail.com

                                        ÖZELEŞTİRİ

Özeleştiri yapabilme insanın nefsine  ağır gelse de dünya ve ahiret hayatındaki başarının anahtarıdır.

Kendini zaman zaman sorgulama becerisi kazanmak   insanın kendi kendiyle olan samimiyetini artırır. Ne neden nerede ne zaman nasıl? Gibi sorgulamalar   bilinç düzeyini yükseltir.

Özeleştiri yapabilmenin önündeki en önemli engel  kendini kusursuz görmektir. Kusursuzluk, kişinin doğru karalar almasını engellediği için hayat başarısını da olumsuz etkiler. Sorumlu olarak kendini görmez ve hep ötekini suçlar.

Özeleştiri bireyin kendini acımasızca eleştirmesi suçlaması anlamına gelmez. Bu nedenle olumsuzluk çağrıştıran davranış biçimi gözükse de denge gözetildiğinde bireyin kendine uzattığı en gerçekçi şefkat ve şifa elidir.

Özeleştiri yapmak bireyin gerçek benliğiyle sahici ilişki kurması, insanı olumlu anlamda geliştiren bir tutumdur. Özeleştiri yapmayı tercih etmeyen birey kusursuzluk algısıyla  gerçek benliğinle yüzleşemez hayalindeki ben algısıyla yaşar.

Faydalı ve dozunda özeleştiri yapabilmek özbilinç ve farkındalık gerektirir.

“Öz bilinç, kişinin kendi varlığının, duyularının, düşüncelerinin, duygularının ve eylemlerinin farkında olmasıdır. Öz bilinç, kişinin kendi kendini tanıma ve kendini anlama yeteneğidir.

 Bilinç, kişinin çevresinin farkında olmasıdır. Öz bilinç ise kişinin kendi varlığının farkında olmasıdır.” (1)

 Özbilinçli olmanın kişinin gelişimine faydalarını sıralarsak.

·         Kendisini daha iyi tanır ve anlamasına yardımcı olur.

·         Kendinin güçlü ve zayıf yönlerini bilir.

·         Kendi davranışlarını kontrol edebilir.

·         Kendi duygularını anlayabilir ve ifade edebilir.

·         Hayatına daha fazla anlam ve amaç katmasına yardımcı olur.

Yunus Emre'nin insan ve toplum konulu “İlim ilim bilmektir” başlıklı şiirinin ilk mısrası insanın ilk önce kendini tanıması bilmesi keşfetmesi gerektiğini anlatır.

İlim ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir
Sen kendin bilmezsin
Ya nice okumaktır.

Özeleştiri yapmak imanında konusudur.

Bakara suresi 136 “ Ey iman edenler! Allah’a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve âhiret gününü inkâr eden kimse iyice sapıtmıştır. “ Hali hazırda iman edenlere yeniden iman etmelerini tavsiye eder. İnancının özeleştirisini yap. İmani meselelerin ne kadar gündeminde ve hayat pratiğinde yer aldığını sorgula.

Selam ve saygılarımla.