ÜNİ-PER-SEN: “YÖK İLE YAPTIĞIMIZ BU GÖRÜŞMENİN İNANIYORUZ Kİ ÜNİVERSİTE İDARİ PERSONELİ İÇİN BİR MİLAT OLACAKTIR.”

Ziyarette ilk olarak üniversitelerin 3 saç ayağından oluştuğu ve bunların Öğrenci, Akademisyen ve İdari Personel olduğunu bu saç ayaklarından bir tanesinde yaşanan aksaklık Üniversitelerin istenilen başarıya ulaşmasına engel olacağı hakkında görüşüldü.

ÜNİ PER SEN, “Üniversite İdari Personelinin aslında Üniversitelerin olmazsa olmazı olduğunu tekrar gündeme getirdik.   Sendikamızın yönetim kurulunun tamamının Üniversite İdari Personelinden oluşması ile sorunları bilen değil yaşayan ve alanda olan kişiler olduğumuzu ve sorunların nedenleri ve çözüm önerileriyle diyaloga açık olduğunu belirtti.

Başkan, “Sorunlar noktasında öncelikle kanayan yaramız olarak gündeme getirdiğimiz Tayin-Nakil Hakkı ile ilgili olarak kapsamlı bir çalışmanın Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanlığı ve İnsan Kaynakları Ofisi – YÖK Maliye Bakanlığı ve diğer paydaşlar ile ortak bir çalışmanın planlandığı bilgisini aldık. Sendika olarak bu konuda yapılacak tüm çalışmalarda her konuda hazır olduğumuzu belirterek konunun aciliyetini ayrıca belirttik. Yükseköğretim Tazminatı, Döner Sermaye Payı, Geliştirme Ödeneklerinden Üniversite İdari Personelinin yararlandırılması, Hülle Atamalar ve 13-b/4 görevlendirilmeleri, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının Merkezi ve 2 yılda bir yapılması konularında istişarelerde bulunduk. Bu konularda önerilerimizi taleplerimizi ilettik. YÖK ile yaptığımız bu görüşmenin inanıyoruz ki Üniversite İdari Personeli için bir milat olacaktır. YÖK’ün yoğun bir iş yükü olduğunu ülkenin eğitim sistemi noktasında gerçekten büyük sorumlulukları olduğunu biliyoruz. Fakat Üniversite İdari Personelinin tek kapısını çalabileceği yer YÖK’tür. Artık Üniversite İdari Personeli ile YÖK arasındaki engellerin kaldırılması gereklidir diyalog ve ortak çalışmalar ile sorunların çözülebileceği ortadır. Ve biz YÖK’ün Üniversite İdari Personeli için attığı adımları alkışlayacağımız günün çok yakın olduğunu hissediyoruz. Sendikamız çalışmalarına çok daha güçlü şekilde devam edecektir. Acil Çözülmesi gereken Sorunlarımızı buradan tekrar kamuoyuna sunuyoruz.” Dedi.

Üniversite İdari Personel Sendikası acil Çözülmesi Gereken Sorunları açıkladı;

1. Üniversitelerin Kanayan Yarası Tayin ve Nakil Hakkı

2. Yükseköğretim Tazminatı

3.13-b/4 Sürgün Maddesinin Kaldırılması, Hülle Atamaların durdurulması.

4. Merkezi ve Adaletli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarının Yapılması, Mülakatların Kaldırılması ve Uzmanlık Kadrolarının Üniversitelere Tahsisi

5. Üniversite Lojmanlarının Adaletsiz Dağıtımı Engellenmeli

6.İdari Personele ÖSYM ve MEB Sınavlarında Salon Başkanı ve Gözetmen Olarak Görev Verilmelidir.

ÜNİ PER SEN son olarak samimiyeti, misafirperverliği ve taleplerine ilişkin tavrından dolayı Ömer Açıkgöz’ e teşekkür etti.