HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, 27 Nisan e-bildirgesinin
yayınlanmasının 14. Yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada şunları
kaydetti:

“HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 27 Nisan e-muhtırasının 14. Yıldönümünde,
darbe, muhtıra ve başka kılıflara bürünmüş bütün antidemokratik
müdahaleleri reddediyoruz. Bu tür yollara tevessül edenleri millete ve
onun seçtiklerine tehditler içeren bildiriler yayınlayanları kınıyoruz.

        27 Nisan bildirisi Türkiye tarihine, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine
müdahale amacıyla TSK tarafından gece yarısı internet üzerinden
yayınlandığı için e-muhtıra olarak geçmiştir.

HAK-İŞ Konfederasyonu, kurulduğu günden bu yana, darbelere, olağanüstü
dönemlere, demokrasiye yönelik bütün müdahalelere karşı demokrasiden,
milli iradeden, haktan, halktan ve özgürlükten yana tavır almıştır.
HAK-İŞ olarak, 12 Eylül askeri darbesine, 28 Şubat ‘Postmodern’
darbesine, 27 Nisan ‘e-bildirgesine, 27 Mayıs 1960 darbesine, 15 Temmuz
hain darbe girişimine karşı, her zaman demokrasiden ve özgürlüklerden
yana olduk. 27 Nisan e-bildirgesinin yayınlanmasının hemen ardından
yaptığımız açılama ile ‘Yapay gerilimler çıkartmak, Türkiye’yi üçüncü
dünya karanlığına çekmeye çalışmak, istikrarsızlığa ve izolasyonlara
mahkum etmek ülkemiz için stratejik bir kayıp oluşturacaktır.
Türkiye’nin kulvar değişikliğine zorlanması kaygı vericidir’ dedik.

        HAK-İŞ olarak, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı da demokrasiden
yana tavır aldık, bu uğurda şehit ve gaziler verdik. Milletimiz, 15
Temmuz’da büyük bir demokrasi mücadelesi vererek, darbe geleneğine karşı
bir ilki başarmış, hainlere karşı tek vücut olduğunu bütün dünyaya
göstermiştir. 15 Temmuz’da Türkiye’yi karanlığa sürüklemek isteyen
hainlere karşı milletimiz, demokrasiye olan inancını açık ve net bir
şekilde ortaya koymuştur.

        Türkiye’nin demokrasi gelenekleri yerleşmiş bir hukuk devleti olduğunu
unutan kimi çevrelerin, emekli amiraller bildirisinde olduğu gibi hala
eski Türkiye alışkanlıklarıyla, darbe ve vesayet özlemiyle hareket
ettiğini görüyoruz. HAK-İŞ olarak, 15 Temmuz’u unutmadık,
unutturmayacağız. Türkiye’nin geleceğine kasteden, Türkiye’yi karanlığa
sürüklemek isteyen darbe, ihtilal ya da adı her ne olursa olsun
antidemokratik müdahale hayali kuran bu çevrelere 15 Temmuz gecesi
milletimizin gösterdiği dik duruşu tekrar hatırlatmak isteriz.

        HAK-İŞ olarak, Türkiye’de demokrasinin askıya alındığı bütün süreçlerin
çalışanların ve emekçilerin zarar görmesine neden olduğunu biliyoruz. Bu
nedenle bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyor, darbecilerden
hukuk çerçevesinde hesap sorulmasını, darbe ve darbe girişimlerinin
mimarlarının yargı önünde hesap vermesini istiyoruz.”