HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası
dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, engelli bireylerin işgücüne
katılım oranının açıklanan en son istatistiklere göre yüzde 22.1
düzeyinde bulunduğuna dikkat çekerek, “Ülkemizde son 20 yılda tüm
politikalar ve uygulamalar aracılığıyla kamuda istihdam edilen toplam
engelli sayısı 190 bine yükselmiştir. HAK-İŞ olarak bu istihdam
artışlarını olumlu değerlendiriyor ve engelliler için daha fazla
istihdam alanlarının açılmasını istiyoruz” dedi.

ARSLAN, “HAK-İŞ olarak, çalışma hayatında ve sendikal hayatta engelli
bireyler ile birlikte üretiyoruz. Tüm engellileri, çalışma hayatına
dahil olmaya, sendikalı olmaya ve HAK-İŞ’li olmaya davet ediyoruz” dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası
dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası
dolayısıyla engelli ve engelli yakını üyelerimizin ve tüm engellilerin
bu özel günlerini kutluyoruz.
HAK-İŞ olarak engelli bireylerin karşılaştığı tüm sorunlara her zaman
hassasiyetle yaklaşıyoruz. Engelli bireylerin haklarının geliştirilmesi
ve sorunlarının çözülmesi için toplumun bütün kesimlerine büyük
sorumluluklar düşmektedir. Engelli bireylerin topluma bağımsız bir
şekilde katılması için kamusal ve sivil toplum odaklı hizmetler
geliştirilmelidir.
Engelli Bireylerin İşgücüne Katılma Oranı Yüzde 22.1
2011 yılında gerçekleştirilen Nüfus ve Konut Araştırması’na göre,
Türkiye’de en az bir engeli olan nüfusun işgücüne katılma oranı
erkeklerde yüzde 35.4, kadınlarda yüzde 12.5, toplamda ise yüzde 22.1
olarak açıklanmıştır. HAK-İŞ olarak, engelli bireylerin işgücüne
katılımını destekleyecek politikaların sosyal diyalog anlayışıyla
geliştirilmesini önemsiyoruz. Söz konusu politikalara yön vermesi
açısından engelli bireylere yönelik işgücü verilerinin de güncel olarak
paylaşılmasını önem taşımaktadır.
İşverenler Engelli Bireyleri İstihdama Kazandırmak İçin Güçlü Bir İrade
Ortaya Koymalıdır
Ülkemizde engelli çalıştırmakla yükümlü olan işyerlerinde çalışan
engelli birey sayısı 2002 yılında kamuda 16 bin 668 kişiyken, 2022
yılında 21 bin 705 bin kişiye yükselmiştir. Özel sektörde ise 2002
yılında 28 bin 953 bin engelli birey istihdamda yer alırken, 2022
yılında toplamda 107 bin 715 kişiye yükselmiştir. Bu veriler ışığında,
HAK-İŞ olarak son 20 yılda engelli istihdamındaki artışı olumlu
karşılıyoruz. Ancak, ülkemizdeki tüm düzenlemelere ve uygulamalara
rağmen istihdam önündeki önemli sorunlardan birisi olan kota açığı
sorunu halen devam etmektedir. Engelli çalıştırmakla yükümlü olan
işyerlerinde kota açığı 2022 yılı Ocak sonu itibariyle kamuda 4 bin 315,
özel sektörde ise 21 bin 404’dür. Kanuni zorunluluğa rağmen, ülkemizde
kota açığı sorunu devamlılığını korumaktadır. HAK-İŞ olarak önceliğimiz
ve talebimiz, öncelikle mevcut kota sorunun çözülerek daha fazla
engellinin istihdama kazandırılması ve işverenlerin bu konuda güçlü bir
irade ortaya koymasıdır.
Bunun yanı sıra, kanunen engelli çalıştırmak zorunda olmamasına rağmen
işyerlerinde engelli bireyleri istihdam eden işyerlerine de ek
teşviklerin verilmesi engelli istihdamını artıracaktır.
İŞKUR hizmetlerinden olan aktif işgücü programlarının ve girişimcilik
teşviklerinin engelli bireylere yönelik daha aktif bir şekilde
kullanılması da engelli bireylerin istihdama katılımı konusunda önemli
bir fırsat sunacaktır.

Engelli Çalışanları Sendikal Harekete Davet Ediyoruz
HAK-İŞ olarak, sendikal hareketin tüm bireyler için destekleyici,
koruyucu ve fırsatları ortaya çıkaran önemli bir fonksiyonu olduğunu
düşünüyoruz. Sendikal hareketin bu özellikleri şüphesiz engelli
çalışanlar için daha da önemli bir hale gelmektedir.
HAK-İŞ olarak, toplu iş sözleşmelerine engellilerin haklarını
geliştirecek maddeler ekliyor ve uyguluyoruz. Konfederasyonumuza bağlı
sendikalarımız ile birlikte güçlü bir irade ortaya koyarak sendikal
faaliyetlerimizi engelli bireyler için de geliştirme gayretindeyiz.
HAK-İŞ olarak, çalışma hayatında ve sendikal hayatta engelli bireyler
ile birlikte üretiyoruz. Emeğin engellisi olmadığını vurgulamak
istiyoruz. Tüm engellileri, çalışma hayatına dahil olmaya, sendikalı
olmaya ve HAK-İŞ’li olmaya davet ediyoruz
Engelli Bireylerin Karar Mercilerinde Etkin Olmalarını İstiyoruz
HAK-İŞ olarak, engellilerin üst karar mekanizmalarında, siyasette,
bürokraside, sınav komisyonlarında yer almasının ve aktif olmalarının
önemli olduğunu düşünüyoruz. Engel durumu, bireylerin bu yapılarda
bulunmasını önlemediği gibi, başarılı çalışmalara imza atacaklarını
düşünüyoruz. Söz konusu bu yapılardaki gerek hukuki gerek idari
sorunların sosyal diyalog ve işbirliği ile düzenlenmesini talep
ediyoruz.
Yaşam Boyu Engelsiz Eğitimin Hayata Geçirilmesini Önemsiyoruz
HAK-İŞ olarak, dezavantajlı grupların mesleki eğitim kazanımlarını
sağlayacak tüm eğitim kurumlarıyla işbirliği yapılması, engelli
bireylere ve ailelerine yaşamın bütün alanlarında hareketlerinin
kısıtlanmadan yaşayabilecekleri yaşam alanları yaratmak, özel eğitim
ihtiyacı olan bireylerin hayat boyu öğrenmeye katılım ve yaygın eğitim
hizmetlerine erişiminin sağlanabilmesidir.
HAK-İŞ olarak, engelli bireyler için de yaşam boyu eğitimin öncelikli
olmasını talep ediyoruz.
HAK-İŞ olarak, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla engelli
ve engelli yakını üyelerimizin ve tüm engellilerin taleplerini bir kez
daha dile getiriyor, bu özel günlerini kutluyoruz”