hilalyildirimhan61 @ gmail.com

          ZALİM İSRAİL

Zalimler toplandı mazluma zarar.       

Bir feryat bin figan Filistin ağlar.           

Cehenneme döndü Gazze sonbahar.

Toprağından sürülmek istenir canlar.            

İnsan hakları nerde ne yazar?

Ölen Müslümansa olmaz bir zarar.       

Bunca katliama dünya göz yumar.

Dökülen kanların üstüne gelir mi bahar?     

Soykırım yaptığın topraklarda.

Ah yağmurları yağar da.

Açar mı çiçeklerin İsrail?  

Bebeklerin çocukların kanları toprakta.                 

Kurur mu sanırsın  İsrail?  

Yazılsa en acı şiirler sözler.    

Çaresize çare olur mu hisler?

Ne film ne hikaye gerçek bir keder.      

Zulmün cezasını Rabbim erteler.   

Kalır mı yanına  İsrail?

Çocukların ahları yükseldi arşa.                                     

Sen gözünü dünya inatla kapa.                              

İsrail doyunca toprağa, kana.        

Açarsın gözünü insan hakları.