hilalyildirimhan61 @ gmail.com

                                      AŞIK  DER

Kimi zaman bir söz çıkar karşınıza. Bazen bir dörtlük olur bu bazen bir vecize ya da başka bir söz. Hiçbir şeyin tesadüf olmadığı, hayat bulur bu tür karşılaşmalarda.

Bilgi temelli tefekkür bir başkadır. Alır götürür sizi. İç seslerinizin verdiği nefsi fısıltılardan kurtarır. Ruhunuza dinginlik katar hafiflersiniz, bir kuş kadar. Manen terakki gerçekleşir belki küçük bir adımda olsa.

Allah’ın adıyla okumak mutlaka okumak.Felsefe dünyanızı nefsinize kurban etmeden geliştirmenin tek yolu.

İşte Hace Muhammed Lutfı Efendi’den bu dörtlük yukarıda bahsettiğimiz türden bir karşılaşma. Düşüncelerimize  derinlik katarken ruhumuzu dinginleştiriyor.

 

Dilersin kalbini olsun ürûşân

 Elbisen toz eyle başın perîşân

Erbâb-ı kemâle budur bir nişân

Bu dâr-ı dünyâda incitme cânı

 

Aşık der incitenden

İncinme incitenden

Kemalde noksan imiş

 

İncinen incitenden Öncelikle kâmil insan adayı odur ki. Kalbinde tüm güzelliklerle birlikte sevgi barındırır. Kendi ve tüm canlılarla barışıktır. Elinden ve dilinden tüm yaratılmışlar selam ve selamettedir.

O bilir ki ! öyle bir şeyle övün ki, onda bir dahilin olsun.

Öyle bir şeye benim deki, o sana hak tarafından verilmemiş olsun.

Öyle bir şeye sahip çık ki,  ölürken de götürebileceğin bir şey olsun.

Kamil insanın, diğer, en bilinmeyen ve bizleri ayrı bir boyuta taşıyacak özelliği. İncitmemeyi başarabildiği gibi incinmemeyi de başarabilen insan olabilmesidir.

Karşılaştığı gerek sözlü gerek fili davranışlar karşısında yılgınlığa düşmeden üstesinde vakarla kalkabilen insandır.

Saldırılar karşısında, İçindeki kötülüğün açığa çıkmasına müsaade etmeyen, iyi duyguları kaybetmeyen insandır.

 Kendisi Allah’a yaklaşırken Allah’a yaklaştıran insandır.

Tüm peygamberler hayatları ve imtihanlarıyla Kamil insan modeli olmuşlardır. Hz. Muhammed (as)’ da son peygamber olarak hem insanlığın hem peygamberliğin kemâlatta bir beşerin ulaşabileceği noktada rol model insan olmuştur.

Sonuç; Gündelik hayatta özellikle bencilik hastalığının gün geçtikçe artmaktadır. İnsan ilişkilerini besleyen birtakım sevgi, saygı, bağlılık, akrabalık gibi değerler giderek zayıflamaktadır. İncitmeden İncinmeden Kemâlât yolunda basamak atlamak her ne kadar güçse de bu yolda çaba gösterilebilir diye düşünmek istiyorum.

Mükemmellik Allah’a has bir niteliktir. Beşer nefisten ibaret bir varlıktır. Mutlak manada kemâlâta eremez belki; ama o sürece girer girmekle mesuldür.

Bu   yolda iradelerimizin güçlenmesi duasıyla.

Selamlar saygılarımla.