Açıklama şu şekilde;

Covid-19 önerileri/ Sağlık/çalışma hayatı
SAĞLIK-DER,
WIHU (Dünya İslam Sağlık Birliği)

Covid-19 salgını ile etkin mücadelede halkın sağlığını, işini ve ekmeğini korumak için önerilerde bulundu.
STK’ların imzasına açılan ortak metni yayımlıyoruz.
Biz aşağıda imzası bulunan konfederasyonlar, birlikler, sendikalar, dernekler, vakıflar, yayın organları ve kişiler olarak Covid-19 salgını ile etkin mücadele için, halkın sağlığını, işini ve ekmeğini korumak için aşağıdaki önlemlerin acilen yürürlüğe konulması için Hükümete yardımcı olmayı ve öneriler sunmayı görev addediyoruz.
1- Salgın tamamen geçinceye kadar halka açık tüm alanlarda ağız ve burunların maskeyle, atkıyla, şalla veya başörtüsüyle kapatılmasının mecbur kılınması.
2- Halkla irtibatı olmayan işlerde üretim maske, eldiven ve sosyal mesafe korunarak devam etmelidir.
3- Salgın süresince işten çıkarılanlara ve İşyeri mecburi kapattırılanlara koşulsuz işsizlik maaşı ödenmelidir.
4- kredi kartı borçları ve elektrik, su, doğalgaz ve iletişim faturaları salgın riski boyunca faiz işletilmeden ertelenmelidir.
5- Özel sağlık kuruluşlarının işletmeleri geçici olarak kamuya devredilmeli. Bütün sağlık hizmetleri istisnasız bütünüyle parasız olmalıdır.
6- Salgınla mücadelede katı bir disiplin uygulanmalı, açık, hızlı ve şeffaf bilgilendirme yapılmalıdır.
7- Salgınla ön cephede mücadele veren sağlık personelinin etkin çalışması için tıbbi malzeme, konaklama, yemek ihtiyaçları için Bakanlık nezdinde ALO İHTİYAÇ hattı açılmalıdır. Kamu/üniv/özel dahil olmak üzere personelden ve sonra hastanelerden başlayarak merkeze seri online bir talep - geri bildirim mekanizması kurulabilir. Bu hizmetler yerel bürokrasiye takılmamalıdır.
8- Dezavantajlı kesimler; hiçbir geliri ve birikimi olmayan yoksullar, göçmenler için insani yardım dernekleri ve vakıflarına salgın boyunca izinsiz yardım toplama ve dağıtma hakkı verilmelidir. Kaymakamlıklar koordine etmelidir.

SAĞLIK-DER
WIHU (Dünya İslam sağlık birliği)
HAK-İŞ/Öz Sağlık-İş Sendikası
Ankara Sivil Toplum Platformu
AID ( Uluslararası doktorlar derneği)
MERHAMET TEŞKİLATI İnsani Yardım Derneği
Milli Görüş Platformu
Mahalli idareler derneği
HUDER
TAKVA ( Tarımsal Kalkınma Vakfı)
Paramedikal Dergisi
Ümmet Gençleri Derneği
Hukuk-Der
Sevgi ve Kardeşlik Derneği
EBRAR Derneği
Kalk ve Diril Derneği
Mahmudiye Vakfı
SABİDER( Sağlıkta Birlik Derneği)