yguldal @ soninternethaber.com

EHLİ SÜNNET MÜDAFAASI TÜM MÜSLÜMANLARIN ASLİ GÖREVİDİR

            Erkek ve kadın olsun her Müslümanın itikatta ve amelde mezheplerini bilmeleri vaciptir.

Ehl-i sünnetin itikatta imâmı ikidir: Birisi İmâm Ebû Mansûr Muhammed Mâtürîdî, diğeri ise İmâm Ebü´l-Hasen El- Eş´arî´dir. Hanefîlerin îtikatta imâmı İmâm Ebû Mansûr Muhammed Mâturîdî´dir, Şâfiîlerin ise İmâm Ebü´l-Hasen El-Eş´arî Hazretleridir.  

Bir de amelde mezhepler vardır. Bunlar da Hanefi, Şafii, Hanbelî, Maliki mezhepleridir.

         Son günlerde malumunuz olduğu üzere yoğun bir şekilde hadis ve sünnetleri yok etme ve itibarsızlaştırma operasyonları düzenleniyor. Pekâlâ, bu operasyonların amacı nedir?

         Hadis ve sünnet düşmanlarının diğer bir adı da tahrif hareketinin yapmak istedikleri şey şudur; Kuran´ın lafzı yani anlamı aynı duracak, ancak anlamı sizin bildiğiniz bir anlam olmayacak. Şimdiye kadar hiç anlaşılamamış bir anlam yüklenecek. “Bu ayetin ve bu kelimenin anlamı benim dediğim gibidir.” Denilecek. Dolayısıyla bir süre sonra da ‘gerçek islam´ budur.” Diyecekler.

Son günlerde gördüm ki artık bu söylem ile geliyorlar. Buna sadece “Youtube” isimli video kanalında “Hazreti Âdem ile ilgili” videoları izleyin ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Bir ilahiyatçı çıkıyor “hazreti Âdemin babasını buldum” diyor, biri çıkıyor “Hazreti Havva annemiz Âdem babamızın eğe kemiğinden yaratılmadı” diyor. İşte gelinen bu noktada “sünnetin, kuranın lafzının korunmasının yanında manasının da korunmasında etkisi vardır,” diyebiliriz.  

         Bu ümmet kuranın, bir suresini değil, bir ayetini de değil, hatta bir harekesinin tınısını dahi 14 asırdır kaybetmeden bizlere kadar nakletmiştir elhamdülillah. Bu kavramlar “revm ve işmam´dır.” Kıraat ilmine vakıf olanlar bu kavramları çok iyi bilirler.

Sünnet düşmanlığı ideolojik bir meseledir. Hedefteyse kur´an-ı kerimin manen tahrifi vardır. Kur´an´ın manen tahrif edilmesini engelleyen de sünnetlerdir. Kur´an´ın manen değiştirilebilmesi için sünnetin devre dışı bırakılması gerekmektedir.  

         Kur´an´a ters mana yüklenmeye çalışıldığında hadis ve sünnet düşmanlarının karşılarına birkaç tane hadis çıkıyor ve bu çabaları da anlamsız kalıyor. Kur´an´ın anlamını tahrif etmek isteyen kitle, bunun için öncelikle sünnetin ve hadislerin ortadan kaldırılması gerektiği tespitini yapmışlardır.

         İşte bundan dolayı şunu açık ve net biçimde ifade etmekte hiçbir beis yoktur, “hadis ve sünnet düşmanlığı” kur´an´ın manen tahrif edilmesi için yapılmaktadır. Ehli sünnet vel cemaat mensubu olduğunu söyleyen her müslüman, hadis ve sünnet düşmanlarıyla mücadele etmek zorundadır. Bu bir görevdir. Her müslümanın asli görevidir.

         Sünnet düşmanı hiçbir hareket masum veya bilimsel bir hareket değil, ideolojik bir harekettir. Bu ideolojinin amacı da islamı tahrif etmektir. Diğer bir anlamıyla adı İslam olan ama kendisi İslam olmayan bir din uydurmaktır. İşte buna engel olan tek şey de sünnetlerdir.

         Bu hareket, tahrifi gerçekleştirmek için şunu söylüyor “Kur´an Müslümanlığı!” Pekâlâ, bu kavram bugün İslam toplumlarında tutmuş mudur? Gördüğüm ve gözlemlediğim kadarıyla hem bizim ülkemizde hem de diğer müslüman olan ülkelerde bu kavram maalesef tutmuştur!

          “Kur´an Müslümanlığı” tanımı masum bir tanım değildir. Bu kavramı öne sürenlerin bir amacı da islamın sadece kurandan ibaret olduğu fikrini topluma empoze etmektir.

         Bir şeyin İslam´da olabilmesi için illaki kur´an´da da olması gerekmez. Çünkü peygamberimiz  (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız: Bunlar, Allah´ın Kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta´ , Kader, 3.) Buyuruyor.

         Ayrıca İslamın temel kaynakları vardır. Bunlar; Kur´ân-ı Kerîm, Sünnet, İcmâ, Kıyâs. O halde şöyle diyebiliriz “Kur´an´daki de İslam´dır, Sünnet´deki de İslam´dır.” Yani ‘İslam´ sadece ‘Kur´an´daki İslam´ değildir.

         Değerli dostlar mevzu biraz uzun, onun için konumuza burada bir virgül koyalım. Gelecek hafta konumuza kaldığım yerden devam edelim inşallah. Kalın sağlıcakla…